Tijd/zone nu: 05.07 

Voetbal Nieuws: wedstrijd

Welkom

Wij hebben gezien dat dit uw eerste bezoek aan de pagina is en daarom tonen wij u nieuws op basis van een standaardselectie van instellingen en talen (uw moedertaal en Engels). Pas uw talen en andere instellingen naargelang uw behoeften aan in het bovenstaande vak.
15-11 16.48
Belgien
Elche
England
Island
Kroatien
NEC
Schweiz
Spanien
15-11 06.44
Frankrig
Island
Polen
Portugal
Tyskland