Tijd/zone nu: 22.28 

Voetbal Nieuws: bal

Welkom

Wij hebben gezien dat dit uw eerste bezoek aan de pagina is en daarom tonen wij u nieuws op basis van een standaardselectie van instellingen en talen (uw moedertaal en Engels). Pas uw talen en andere instellingen naargelang uw behoeften aan in het bovenstaande vak.
06-12 20.34
Portugal
06-12 17.07
Marokko
Spanien
05-12 23.20
Costa Rica
Japan
Spanien
Tyskland