Tijd/zone nu: 08.31 

Voetbal Nieuws: blikt

Welkom

Wij hebben gezien dat dit uw eerste bezoek aan de pagina is en daarom tonen wij u nieuws op basis van een standaardselectie van instellingen en talen (uw moedertaal en Engels). Pas uw talen en andere instellingen naargelang uw behoeften aan in het bovenstaande vak.
07-10 09.20
Ajax
Australien
Iran
Rusland
Sydkorea
Tyskland
29-09 09.46
Argentina
Brasilien
Colombia
Marokko
Portugal
Rusland
Spanien