Tijd/zone nu: 16.57 

Voetbal Nieuws: uefa

Welkom

Wij hebben gezien dat dit uw eerste bezoek aan de pagina is en daarom tonen wij u nieuws op basis van een standaardselectie van instellingen en talen (uw moedertaal en Engels). Pas uw talen en andere instellingen naargelang uw behoeften aan in het bovenstaande vak.
28-09 11.37
Danmark
Eintracht Frankfurt
England
Frankrig
Island
Polen
Portugal
Schweiz
Spanien
Sverige
Tyskland
Wales
23-09 12.12
England
Tyskland